Shaman và phương pháp chữa lành Shamanic Heart Healing

by Mina

SHAMAN là ai?

Từ Shaman thực sự xuất phát từ TIMUS TRIBE từ Siberia, có nghĩa là: Người có thể nhìn thấy trong bóng tối.

Nó cũng có nghĩa là: Người chữa lành; Người làm việc với các lực lượng tâm linh.

Shaman không bao giờ tự gọi mình là Shaman hay thầy thuốc. Anh ta hoặc cô ta đã được công nhận hoặc được chọn làm một Shaman từ một Shaman trước đó hoặc trong thế giới tâm linh.

Các shaman thường được gọi là “người nhìn thấy” (tiên kiến), hoặc “người biết” trong ngôn ngữ bộ tộc của họ, bởi vì họ tham gia vào một hệ thống kiến ​​thức dựa trên kinh nghiệm trực tiếp. Thuyết Shaman không phải là một hệ thống tín ngưỡng. Nó dựa trên các thực nghiệm cá nhân được thực hiện để chữa lành, lấy thông tin hoặc làm những việc khác. Trên thực tế, nếu các shaman không đạt được kết quả, họ sẽ không còn được trọng dụng bởi những người trong bộ tộc của họ. Mọi người hỏi tôi, “Làm sao bạn biết ai đó có phải là shaman không?” Tôi nói, “Thật đơn giản. Họ có hành trình đến những thế giới khác không? Và họ có thực hiện những điều kỳ diệu không?”

Thực hành của shaman là một phương pháp, không phải là một tôn giáo. Nó cùng tồn tại với các tôn giáo lâu đời trong nhiều nền văn hóa. Ở Siberia, bạn sẽ thấy thuyết shaman cùng tồn tại với Phật giáo và Lạt ma giáo, và ở Nhật Bản là với Phật giáo. Các shaman thường có trong các nền văn hóa vật linh. Thuyết vật linh có nghĩa là mọi người tin rằng có linh hồn. Vì vậy, trong các nền văn hóa shaman, nơi các shaman tương tác với các linh hồn để đạt được kết quả như chữa bệnh, không có gì ngạc nhiên khi mọi người tin rằng có linh hồn. Nhưng các shaman không tin vào linh hồn. Các shaman nói chuyện với họ, tương tác với họ. Đây là một vấn đề rất quan trọng bởi vì thuyết shaman không phải là một hệ thống tín ngưỡng.

-Michael Harner-

Ảnh: Shaman còn được gọi là Medicine Man/Medicine Woman

•Con người là một phần của tạo hóa và phương pháp shaman là cách chúng ta kết nối với toàn thể.
-Will Adcock-

•Shaman là nhân vật ở thời kỳ đầu của lịch sử loài người, đã kết hợp bác sĩ, nhà khoa học và nghệ sĩ thành một khái niệm duy nhất là chăm sóc và sáng tạo.
-Terence McKenna-

•Shaman là con thoi tâm linh giữa ba cõi tồn tại: Thiên đàng, Nhân loại và Trái đất. Anh ta xuyên qua các tấm màn
liên chiều để chữa lành các bộ phận và hợp nhất toàn bộ.-
Lada Ray –

•Shaman là người tự giác ngộ. Anh ta khám phá ra những cách thức của Tinh thần thông qua sự thức tỉnh nội tâm của mình.
-Alberto Villoldo-

•Tất cả các Shaman ở mọi thời đại và ở khắp nơi đều tìm lại được sức mạnh của mình thông qua mối quan hệ với các lực lượng tâm linh hỗ trợ – Terence McKenna

• Hãy thức tỉnh vị Shaman bên trong. Cô ấy là bản thể cổ xưa của bạn: là người dung hoà được các Linh Hồn và Đất Mẹ, là phần bám rễ vào thiên nhiên sâu sắc tới mức sự chân thật, trực giác và tình yêu luôn bao quanh bạn. Hãy đánh thức cô ấy khỏi giấc mơ và hợp nhất với sức mạnh chữa lành, bước tới những mục đích cao cả, và sống với chính bản thể thiêng liêng của bạn – Melinda Rodriguez

•Từ Shaman trong tiếng Tungus có nghĩa là “Người giữ Lửa”
Một người giữ gìn tri thức, bảo toàn sức khoẻ thể chất, cảm xúc và tâm linh của cộng đồng và Đất Mẹ

•Hành trình của Shaman là nghệ thuật nội tại đưa bạn tới “những thế giới vô hình”, vượt ngoài những thực tại bình thường để thu hồi những thông tin có khả năng thay đổi bất cứ khía cạnh nào trong cuộc sống của bạn – từ tâm linh tới sức khoẻ hay công việc tới mối quan hệ – Sandra Ingerman-

Shaman hầu như không sử dụng từ năng lượng mà sử dụng từ sức mạnh. Từ SỨC MẠNH có nghãi là: năng lượng với kiến thức. Nếu một năng lượng tốt mà không có trí thông minh thì sẽ ra sao?

Shamanic Heart Healing giúp giải quyết những chấn thương cảm xúc, tắc nghẽn và gánh nặng. Đó là một phương thức biến đổi để giúp người khác đạt được tiềm năng cao nhất của họ. – WALID ABOULNAGA

Shamanic Heart Healing

Tổng quan

Phương pháp chữa lành này là sự làm việc và chữa lành từ trái tim. Không sớm thì muộn, tất cả những người chữa lành đều nhận ra rằng nếu không có sức mạnh xuất phát từ trái tim của chúng ta, thì không có sự chữa lành thực sự nào có thể xảy ra.

Điều thực sự, thực sự quan trọng, là bạn làm công việc này trong nhận thức của Tình Yêu và Lòng Biết Ơn. Nếu không, bạn sẽ chỉ thu hút các lực lượng và thực thể tâm linh u tối hoặc nhiễu loạn.

“Trái tim của bạn cần phải trong sáng để có thể chữa lành”. Người thầy Shaman bên trong của tôi nói với tôi điều này.

Ba phần của một căn bệnh và chữa lành ở cấp độ linh hồn

Chúng ta biết rằng mọi căn bệnh không chỉ là khía cạnh VẬT LÝ. Nó còn ở khía cạnh CẢM XÚCTINH THẦN. Với Shaman Heart Healing, chúng ta chữa lành trên cấp độ linh hồn. Vật chất và tinh thần không tách rời.

Shaman không làm sạch “năng lượng tiêu cực” bở vì không có thứ gọi là năng lượng tiêu cực. Tất cả năng lượng đều có cốt lõi thần thánh, bất kể là Ánh sáng hay Bóng tối. Shaman chỉ trung hòa lại tất cả năng lượng hoặc tất cả sức mạnh xung quanh con người hoặc trong không gian.

Hãy nhờ rằng: TẤT CẢ MỌI THỨ ĐỀU CÓ LINH HỒN. Mọi thứ đều có ý thức. Bạn có thể đánh lừa một người, nhưng bạn không thể đánh lừa các linh hồn.

Phương pháp chữa lành Shaman

Phiên chữa lành sẽ là một phiên được thực hiện theo truyền thống Shaman. Nó được thực hiện với sự giúp đỡ của các lực lượng tâm linh.

1. Trước buổi trị liệu, người thực hành Shaman cần phải có sự cho phép từ ba phía: 1) Từ khách hàng; 2) Từ Linh hồn (Bản thể cao hơn) của chính người thực hành Shaman; 3) Từ Linh hồn (Bản thể cao hơn) của khách hàng.

Đối với trẻ nhỏ, không thể tự ra quyết định, cần sự cho phép từ cha mẹ hoặc người giám hộ. Tương tự như vậy đối với người không có ý thức hoặc đang hôn mê.

2. Khách hàng chia sẻ các vấn đề hoặc bệnh tình của anh ấy hay cô ấy, bất cứ điều gì mà anh ấy hay cô ấy cảm thấy cần phải chia sẻ. Tuy nhiên, một phiên chữa lành chỉ tiếp cận một vấn đề thể chất hoặc cảm xúc cụ thể chứ không phải 5 hay 10 điều cần phải chữa lành. Các vấn đề khác sẽ được ghi chép lại và giải quyết trong các phiên vào một lần khác. Ngoài ra, có thể thực hành một phiên Shaman Heart Healing (SHH)mà không cần biết bất cứ thông tin nào của khách hàng. Nó được gọi là chữa lành chung.

3. Trong phiên SHH, sẽ có một số tiếng trống, tiếng lục lạc, và tiếng hát được sử dụng bởi người thực hành Shaman để chuyển hóa các trạng thái tinh thần. Cây xô thơm và gỗ Palo Santo sẽ được sử dụng để thực hiện một nghi lễ thanh tẩy. Đây là nghi lễ thiêng liên để làm trong sạch và chữa lành trường năng lượng xung quanh một người hoặc không gian. Nó cũng tạm thời làm sạch hào quang.

Nhiều người tin rằng đây là một tập tục của người Mỹ bản địa, nhưng việc sử dụng khói trong các nghi lễ thực hành tâm linh đã được thực hiện trên tất cả các châu lục trong hàng ngàn năm.

Nghi lễ đốt lá xô thơm trước và sau buổi chữa lành là một phần rất quan trọng của Shaman. Shaman thấy rằng mọi dạng sống trên hành tinh này đều có mục đích tâm linh và linh hồn linh thiêng. Vì vậy, Shaman không chỉ làm việc với khía cạnh vật lý của lá xô thơm, mà còn cả khía cạnh tâm linh đằng sau nó.

Shaman không làm sạch “năng lượng tiêu cực” bởi vì không có thứ gọi là năng lượng tiêu cực. Tất cả năng lượng đều có cốt lõi thần thánh, bất kể là Ánh sáng hay Bóng tối. Shaman chỉ trung hòa lại tất cả năng lượng hoặc tất cả sức mạnh xung quanh con người hoặc trong không gian. Tôn trọng tất cả sự sống là điều cần thiết cho bất kỳ nghi lễ đốt lửa (smudging) nào.

Ảnh minh họa: Medicine Wheel (Vòng Tròn Dược Liệu)

4. Vạn vật đều có ý thức và linh hồn. Ở cấp độ cốt lõi, mọi vật đều là rung động. Khi chúng ta thấy được sự thiêng liêng ở bên trong chính mình và trong vạn vật, chúng ta đang tham gia vào tiến trình hợp nhất trong mạng lưới sự sống và đồng sáng tạo nên thực tại này. Với con mắt của trái tim – lãnh địa của tâm hồn, chúng ta sẽ nhìn thấy được trật tự thiêng liêng thần thánh của vạn vật. Với tầm nhìn thiêng liêng ấy, những công cụ tâm linh của các shaman đều là những đồng minh, những người bạn hỗ trợ chữa lành: trống, lục lạc, chuông, lông vũ, vỏ sò, viên đá, tinh thể, bông hoa, chiếc lá, sage, palo santo, thảo mộc, tinh dầu, màu sắc, biểu tượng… đều có khả năng chữa lành. Mỗi loài đều có một “dược tính” của riêng mình.

Khi chúng ta quy hàng, tôn vinh và hợp nhất với các yếu tố: Đất, Khí, Lửa, Nước chúng ta sẽ thấy sự thiêng liêng, trí tuệ của các yếu tố này trong mạng lưới sự sống. Đất là cơ thể vật lý của chúng ta, Nước là máu chảy bên trong chúng ta, Khí là hơi thở luân chuyển bên trong chúng ta, Lửa là tinh thần của chúng ta. Với sự hợp nhất thiêng liêng ấy, các yếu tố: Đất, Nước, Khí, Lửa đều mang sức manh chữa lành của riêng mình. Với các shaman, thấy được sức mạnh và làm việc với các yếu tố là thực hành mang tính chất nền tảng.

Khi chúng ta tôn vinh và thấy được sự thần thánh thiêng liêng của thế giới thực vật, thế giới động vật, thế giới khoáng vật, thế giới loài người và thế giới tâm linh, chúng ta sẽ kết nối và hợp nhất được Thần Tính trong tất cả, chúng ta là một mắt xích trong cái toàn thể, là một phần của tất cả. Mọi vật đều có tính thiêng liêng của riêng mình và như chúng ta cũng vậy, có mặt ở đây để cùng sáng tạo nên thực tại này. Chúng ta đều được gắn kết với nhau, với tất cả bởi một sợi dây kết nối vô hình, sợi dây năng lượng, sự kết nối đó chính là Tình Yêu. Khi chúng ta tác động đến bất cứ điều gì trong mạng lưới sự sống này, chúng ta đang tác động lên chính mình, khi chúng ta chuyển hoá nâng rung động của chính mình, chúng ta đang góp phần nâng rung động của toàn bộ mạng lưới sự sống này. Khi chúng ta chữa lành cho bất cứ đối tượng nào: cả hữu hình và vô hình, chúng ta đang chữa lành cho chính mình.

Khi chúng ta ở trong không gian trái tim mình, chúng ta ở trong sự kết nối với sự thật và rung động thiêng liêng bên trong chúng ta, và với tất cả. Khi chúng ta lắng nghe chỉ dẫn từ trái tim mình, chúng ta là một kênh dẫn để những điều thiêng liêng chảy qua mình, khi đó những gì chúng ta phát ra đều là sự chữa lành. Giọng nói và cử chỉ, hành động phát ra từ luân xa cổ họng, đôi tay của chúng ta chính là sự khuếch đại từ trái tim chúng ta. Những công cụ chúng ta cầm trên tay là sự khuếch đại của rung động từ trái tim mình. Với các shaman, việc lắng nghe trái tim và xem mình có được phép từ bản thể cao hơn của mình trước khi tham gia vào một tiến trình chữa lành nào không là bước đầu tiên và mang tính chất quyết định. Chúng ta tôn trọng tiến trình của tất cả và không can thiệp khi không được sự cho phép. Một shaman không đứng về phía nào, chỉ là người mang lại sự cân bằng trong tiến trình cần được diễn ra vào đúng thời điểm.

Vạn vật ở hành tinh này, đều bị thu hút và kéo về, kết nối cả về mặt vật lý và năng lượng với Đất Mẹ. Shaman là một người bám rễ sâu sắc với Đất Mẹ, và mạng lưới của sự sống trên Đất Mẹ. Shaman tôn vinh và hoà hợp với mọi dạng sống trên Đất Mẹ. Trong sự kết nối thiêng liêng và hoà hợp này, shaman trở thành sứ giả cho sự chữa lành và hoà bình trên Đất Mẹ.

Một shaman không tự nhận mình là shaman, anh ấy/cô ấy được công nhận bởi bộ tộc của mình, cộng đồng của mình và những shaman đi trước. Shaman được xem là người hành trình đến các thế giới khác, thực tại khác, chiều kích khác và mang những thông tin, trí tuệ, sự chỉ dẫn và thực hiện những điều kỳ diệu: sự chữa lành, cân bằng, chuyển hoá ở thực tại này.

Trong phiên chữa lành Shaman, khách hàng sẽ được trải nghiệm trong không gian linh thiêng, không gian của trái tim, nơi kết nối và hợp nhất của 7 Phương – nơi thời gian không tuyến tính, nơi các thực tại khác nhau đan xen và không tách rời, chúng ta trải nghiệm các cung bậc cảm xúc, sự vỡ oà và mở rộng nhận thức, kích hoạt, chữa lành và mở rộng trái tim. Chúng ta giải phóng những gì không thuộc về mình và triệu hồi những phân mảnh ký ức, linh hồn, sức mạnh của chúng ta đã từng bị phân ly trong các trải nghiệm quá khứ về lại chính mình.

🌀🌀🌀Aho Mitakyue Oyasin – Tất cả chúng ta đều kết nối!

Nguồn: Dream Awakener / Ảnh: Internet

Có thể bạn quan tâm

ĐỊNH NGHĨA VỀ VIỆC CHỮA LÀNH
CHỮA LÀNH BẰNG ÂM THANH
CHỮA LÀNH TẬT NÓI LẮP
TÂM SỰ NGHỀ CHỮA LÀNH
SHAMANIC HEART HEALING: TRÁI TIM EM ĐÃ ĐẬP TRỞ LẠI
CÁC DẤU HIỆU CỦA SỰ TRƯỞNG THÀNH VỀ TÂM LINH
CÂN BẰNG CẢM XÚC VÀ THU HÚT NĂNG LƯỢNG TÍCH CỰC VỚI PALO SANTO
THANH TẨY NĂNG LƯỢNG, THANH TẨY HÀO QUANG VÀ THANH TẨY KHÔNG GIAN SỐNG VỚI CÂY XÔ THƠM (SAGE)

You may also like

Leave a Comment

Add Your Heading Text Here