Tâm thức và tự do ý chí

by admin

Tự do ý chí là sức mạnh tuyệt đối của tất cả chúng sinh, với khả năng tự do lựa chọn cách hành động, sáng tạo ra thực tại sống của chính mình. Chúng ta là những sinh mệnh đồng sáng tạo với các Đấng Tạo hóa cấp độ cao hơn, thông qua tự do ý chí. 

Tuy nhiên con người thường không hiểu sức mạnh của tự do ý chí, và gửi gắm sức mạnh này cho các thực thể bên ngoài, như là các Đấng Sáng tạo, tổ chức, cá nhân, hệ tư tưởng nào đó thông qua việc để những thực thể này lựa chọn cách thức hành động, sáng tạo cho chính cuộc sống của bản thân mình.

Vấn đề này thường xảy ra khi con người gặp những khó khăn, từ đó họ cầu xin, chờ đợi một thực thể bên ngoài xử lý, giải quyết các vấn đề của họ mà họ không hiểu rằng: “Sự khó khăn chính là những hoàn cảnh để con người thực hành tự do ý chí, từ đó học cách lựa chọn hành động, sáng tạo ra một thực tại sống tốt đẹp hơn.”

Khi chúng ta hiểu rằng, chính chúng ta là một thành phần của Đấng Tạo Hóa, đang sáng tạo ra thực tại sống của mình, thì việc cầu xin những Đấng Tạo Hóa ở cấp độ cao hơn (Thần, Phật, Chúa,..) giải quyết vấn đề cho chúng ta là vô nghĩa.

Các Đấng Tạo Hóa tôn trọng tự do lựa chọn của mọi chúng sinh. Họ không phải là những thực thể ban phát cho chúng ta vật chất, tiền tài, hạnh phúc, mà chỉ đem đến cho chúng ta sự hiểu biết, những bài học để con người tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn.

Thần Nông,vị thần dạy cho con người cách trồng trọt, chăn nuôi, các thuốc thảo mộc trong tự nhiên

Vì vậy, trong suốt lịch sử loài ngoài, có vô vàn hóa thân của những Đấng Tạo Hóa đến Trái Đất, đem cho con người những bài học, kiến thức, công nghệ khác nhau. Đó là những người nổi danh trong lịch sử, những vị thần trong các câu chuyện thần thoại. Họ chỉ đến trong một khoảng thời gian, dạy cho con người những bài học, rồi họ rời đi để cho con người tự do sáng tạo ra cuộc sống của mình. 

Tự do ý chí, không có nghĩa là chúng ta muốn làm gì thì làm. Mỗi hành động của con người đều ảnh hưởng đến tất cả rồi cuối cùng tác động ngược trở lại tới chính con người. Đây là nguyên tắc của các luật Vũ Trụ cơ bản. Không một sinh mệnh nào, kể cả Đấng Tạo Hóa, nằm ngoài những quy luật đó.

Hiểu biết về những quy luật Vũ Trụ sẽ đem lại cho chúng ta sự khôn ngoan, trí tuệ. Vì vậy, con người cần hiểu và áp dụng chúng vào cuộc sống đời thường. Nếu không làm được điều này, cuộc sống sẽ chìm trong vòng xoáy mâu thuẫn, bất hạnh, khổ đau, thiếu thốn…mà thôi. 

Ngược lại, người nào làm được là người hiểu “đạo”, cuộc sống sẽ luôn thuận theo dòng chảy tự nhiên. Khi ấy, cuộc đời họ sẽ thảnh thơi, không cần gắng sức ở bất kỳ việc gì và thời điểm nào. Tuy nhiên, kết quả luôn là sự thành công, viên mãn, hạnh phúc, đầy đủ…trong mọi khía cạnh của cuộc sống.

Nguồn: Luật Tâm Thức, Ngô Sa Thạch

You may also like

Leave a Comment

Add Your Heading Text Here