Khám phá các con số bí ẩn 3, 6, 9

by Mina

🔵 Mẫu hình Pattern của những con số – Chu kỳ tiến hóa của tự nhiên.

Vì sự tiến hóa của tự nhiên là sự phân chia của các Torus, điều này tạo ra một dãy số như sau: 1,2,4,8,16,32,64,128,…..đến vô tận không có điểm dừng.

Với sự phân chia liên tục này, những Torus có các con số lớn, như các chữ số hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn,…tương ứng với các cấp độ tiến hóa khác nhau của của từng Torus.

Khi ta cộng tổng tất cả các chữ số này, nó luôn tuân theo một quy luật tổng quát như sau:

1         ➡️ 1

2         ➡️ 2

4         ➡️ 4

8         ➡️ 8

16       ➡️ 1+6 = 7

32       ➡️ 3+2 = 5

64       ➡️ 6+4 =10      ➡️ 1+0 = 1

128     ➡️ 1+2+8 =11  ➡️1+1=2

256     ➡️ 2+5+6 =13  ➡️ 1+3= 4

512     ➡️ 5+1+2 =8

1024   ➡️ 1+0+2+4 = 7

2048   ➡️ 2+4+8 =14      ➡️1+4=5

4096   ➡️ 4+0+9+6 = 19 ➡️1+9 =10 ➡️ 1+0=1

8192   ➡️ 8+1+9+2 = 20 ➡️ 2+0=2

16384 ➡️ 1+6+3+8+4 = 22 ➡️ 2+2=4

32768 ➡️ 3+2+7+6+8 = 26 ➡️ 2+6=8

….

Quá trình này tiếp tục diễn ra đến vô tận

Như bạn có thể thấy, các con số luôn tuân theo một quy luật, đó là tổng tất cả các chữ số trong một số đều đi theo một mẫu hình, đó là: 1,2,4,8,7,5

Cho dù quá trình phân chia có lớn như thế nào, thì nó vẫn sẽ luôn biểu hiện ra mẫu hình – Pattern này. Vì vậy, mẫu hình các con số 1 ➡️ 2 ➡️ 4  ➡️ 8 ➡️ 7 ➡️ 5 là các con số biểu hiện sự tiến hóa của mọi sự tồn tại vật chất trên Vũ trụ này.

Chu kỳ tiến hóa đầu tiên kết thúc ở con số 64, đó là một chu kỳ hoàn chỉnh đầu tiên. Tất cả những chu kỳ còn lại đều nhân bản từ chu kỳ đầu tiên này.

Điều này thể hiện trí tuệ siêu việt của người xưa khi họ tạo ra Kinh Dịch, chỉ cần 64 quẻ dịch cơ bản là có thể tạo ra tất cả sự tồn tại của tự nhiên.

Bông hoa của sự sống – Flower Of Life hoàn chỉnh cũng dừng lại ở con số 64.

Điều kì lạ ở đây là, con số 3 – 6 – 9 không xuất hiện ở trên mẫu hình này!

Điều này có nghĩa là các con số 3 – 6 – 9 nằm ngoài sự tồn tại vật chất trên vũ trụ, mà nó thuộc về thế giới tinh thần, nhận thức.

Đó là lý do tại sao tính nhị nguyên, sự phân chia cơ số 02 là đặc trưng của thế giới vật chất.

Còn tính tam nguyên, sự hòa hợp của cả âm và dương, sự phân chia cơ số 03 là đặc trưng của thế giới tâm linh, tinh thần.

Đó là lý do tại sao mỗi sinh mệnh sống đều hình thành từ 03 thành phần: cơ thể – tâm trí – linh hồn. Nếu một sinh mệnh chỉ dùng cơ thể – tâm trí, nó sinh ra tính nhị nguyên. Linh hồn giúp cho một sinh mệnh hoàn thiện.

Đó cũng là lý do tại sao những nốt nhạc có tần số với tổng chữ số là 3,6,9 lại có thể giúp chữa lành và hồi phục các tổn thương tinh thần, như các tần số 432, 528,…vv

Nikola Tesla đã từng nói rằng: ‘Nếu bạn hiểu được sự vĩ đại của các con số 3-6-9, bạn sẽ có chìa khóa để mở khóa vũ trụ này’. Rất ít người có thể thực sự hiểu được câu nói này!

Vậy bản chất của con số 3-6-9 này là gì? Nó liên quan đến những hình mẫu năng lượng cơ bản tương ứng với những con số này, đó là sự biến dịch của tự nhiên.

🔵 Sự biến dịch của tự nhiên – Sự thay đổi của các mẫu hình năng lượng

Như các bạn thấy, các con số tự nhiên luôn đi theo chu kỳ như trên, ngoại trừ số 3,6 và 9. Để bắt đầu, chúng ta hãy nhìn mối quan hệ của các con số này.

Số 09 là tổng của các số 03 và 06, là con số điều khiển hai số này.

Số 09 là con số lớn nhất trong hệ thập phân. 

Số 09 cũng là sự kết thúc của chu kỳ tam nguyên (3×3=9), tức là một chu kỳ hoàn thiện của hệ cơ số 03.

Điều này có nghĩa là số 09 là con số hoàn thiện nhất trong tất cả các con số, là trạng thái hoàn hảo nhất trong tự nhiên.

Số 03 và 06 là hai con số có cùng tính chất với nhau, mỗi con số đứng đầu điều khiển một cực, số 03 là cực dương và số 06 là cực âm.

Số 09 là con số trung tâm của mọi con số, là tâm của Torus, là nơi năng lượng có điểm 0, là nơi bắt đầu của mọi thứ và kết thúc của mọi thứ.

Điều này có nghĩa là số 09 là tượng trưng cho tinh thần, linh hồn, tâm linh, nhận thức, đấng sáng tạo. Năng lượng của số 09 là năng lượng phát triển cao nhất, là Ether, prana, chi, năng lượng nguồn, hoặc theo phương đông là nguyên tố Mộc, trường năng lượng hình lục giác.

Bắt đầu từ điểm trung tâm con số 09 này, theo trường Torus, năng lượng đi ra theo chiều dương và kết thúc ở chiều âm.

Số 03 là nơi năng lượng đi ra, là con số điểu khiển các con số nhị nguyên ở chiều dương. Số 03 tượng trưng cho sự sáng tạo, vụ nổ Big Bang, ánh sáng, lửa, nguyên tố hỏa. Số 03 là giai đoạn khai sinh của vũ trụ, khi đó chưa có vật chất và chỉ có ánh sáng. 

Số 06 là nơi năng lượng thu vào, là con số điều khiển các con số nhị nguyên ở chiều âm. Số 06 tượng trưng cho lỗ đen, nơi vật chất bị hút vào, là nơi kết thúc của mọi chu kỳ. Số 06 cũng tương ứng với năng lượng ánh sáng, ngọn lửa nhưng ở chiều ngược lại, ánh sáng này tiêu hủy vật chất và cuối cùng trở về nguồn.

Số 09 là con số đầu tiên và cũng là con số kết thúc. Ngay sau số 09 chính là số 03 ở đầu chu kỳ, kết thúc chu kỳ là số 06 rồi đến số 09. Kết hợp với bộ số ở phần trên thì kết quả như sau:

Chiều dương: 9 ➡️ 3 ➡️ 1 ➡️ 2 ➡️ 4                 

Chiều âm:       8 ➡️ 7 ➡️ 5 ➡️ 6 ➡️ 9

Số 01 biểu thị trạng thái vật chất đầu tiên được hình thành, như là các nguyên tử, phân tử. Con số này biểu thị trạng thái ngay sau thời điểm sáng tạo, tương ứng với dạng năng lượng hình hộp, hình vuông, tức là nguyên tố Thổ trong ngũ hành.

Số 02 biểu thị trạng thái vật chất tiến hóa và phức tạp hơn. Sau khi có các nguyên tử phân tử thì hình thành ra các chất khí đầu tiên. Chất khí biểu hiện hình học thiêng liêng là hình 8 mặt, như 02 kim tự tháp úp vào nhau hoặc hình thoi. Trong ngũ hành thì đây là chính là nguyên tố Kim (có nghĩa là không khí).

Số 04 biểu thị trạng thái vật chất tiến hóa hoàn thiện, từ đó xuất hiện nước. Nước là dạng năng lượng với hình ngũ giác, phức tạp nhất so với các dạng vật chất khác. Trong ngũ hành thì đây là Thủy, cũng là nguyên tố cuối cùng trong ngũ hành và là trạng thái hoàn thiện để tạo ra sự sống.

Ở chiều âm thì cũng tương tự nhưng biểu hiện ở hướng ngược lại, với số 8 là thủy, số 7 là kim, số 5 là thổ, số 6 là hỏa và số 9 là mộc.

Như vậy, mỗi một chu kỳ hoàn chỉnh luôn xoay vòng quanh 9 con số này:

Mộc ➡️ Hỏa ➡️ Thổ ➡️  Kim  ➡️ Thủy

Thủy ➡️ Kim ➡️ Thổ  ➡️ Hỏa ➡️ Mộc

Các cặp số đối nghịch với nhau đó là: cặp 3 và 6, cặp 1 và 5, cặp 2 và 7, cặp 4 và 8.

Vi các con số có quan hệ tương sinh và tương khắc với nhau nên ngũ hành cũng có những tính chất như vậy.

Khi một sự vật tiến hóa, nó luôn đi theo một chu kỳ của 09 con số này. Nếu sự vật đó có thể hoàn thiện và tiến hóa cao hơn, nó sẽ xoay vòng theo một chu kỳ tương tự nhưng với độ phức tạp khác nhau. Ví dụ chu kỳ đầu tiên là 64, nhưng chu kỳ khác lớn hơn là 4096.

Tất cả mọi sự vật hiện tượng trong vũ trụ đều xoay vòng quanh các chu kỳ với các mức năng lượng biến đổi tuần tự theo 05 nguyên tố này.

Đời người xoay vòng theo chu kỳ lớn từ sinh trưởng, phát triển, hoàn thiện, lão hóa, bệnh, chết tương ứng theo các dạng năng lượng và con số như trên.

Thời gian cũng có chu kỳ, vì vậy người xưa chia ra 10 thiên can tương ứng: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Kết hợp với 12 con giáp nữa và chúng ta có bộ lịch can chi hoàn chỉnh xoay vòng 60 năm.

Trong 60 năm này thì cũng liên tục xoay vòng quanh các dạng năng lượng mộc, hỏa, thổ, kim, thủy theo từng năm. Với từng năm khác nhau có mức năng lượng khác nhau, kết hợp với sự tương sinh, tương khắc với mức năng lượng mỗi người, tạo ra chu kỳ và vận hạn của người đó.

Mức năng lượng của mỗi người thì lại tương ứng với thời điểm sinh ra, do luật hấp dẫn. Vì vậy phương tây họ tạo ra môn thần số học, ở phương đông là tử vi, tứ trụ, đều xoay quanh ngày, giờ, thời điểm sinh này để tính toán các chu kỳ con người.

Vào những tháng, ngày khác nhau trong năm, sẽ có những mức năng lượng liên quan đến các nguyên tố khác nhau, vì vậy có những ngày tháng dễ gây hỏa hoạn, có thời điểm dễ gây lụt, mưa giông, bệnh tật,…vv. 

Hiểu biết được mức năng lượng và các chu kỳ này, con người có thể tính toán được những thời điểm đó có nghĩa là gì và nên làm như thế nào.

Với từng thời điểm khác nhau, mức năng lượng tương ứng thay đổi, luật hấp dẫn sẽ kéo những hiện tượng có cùng mức năng lượng xảy ra đồng thời. 

Vì vậy bạn sẽ luôn thấy những thứ ngẫu nhiên xảy ra cùng lúc, như là cùng nhìn thấy một con số giống nhau: 11:11, 555,666,7777,…hoặc cùng một mẫu hình xảy ra liên tục, cùng một số tiền, cùng sự may mắn hay đen đủi giống nhau. 

Sự thật là: không có gì là ngẫu nhiên cả mà chỉ là cách hoạt động của năng lượng.

Mọi thứ trong vũ trụ này không đứng yên mà luôn luôn chuyển động và vận hành theo những nguyên lý trên. 

Bản chất của vũ trụ chính là sự biến dịch.

Khi chúng ta ở cuối thời điểm của sự chuyển dịch, mức năng lượng sẽ thay đổi và mọi thứ Biến đổi theo.

Thay đổi ở năng lượng sẽ dẫn tới thay đổi vật chất, đó là thay đổi về địa lý, khí hậu, quốc gia, con người, kinh tế, sinh mạng, nhận thức, tốt – xấu,… vv và vv

Và đó sẽ là chủ đề mình đi sâu vào bài tiếp theo, sự chuyển dịch của Trái Đất.

Bài viết này khá dài nhưng mình muốn nén vào bài này để kết thúc chuyên mục những nguyên lý cơ bản về vũ trụ tại đây.

Hãy đọc kỹ và suy ngẫm so sánh với những gì xung quanh bạn xem nó có đúng hay không?

Bài này thấy hay thì bạn hãy chia sẻ cho ai cần, còn không thì hãy bình luận quan điểm/ câu hỏi của bạn.

Luật Tâm Thức | Ngô Sa Thạch

You may also like

Leave a Comment

Add Your Heading Text Here